15 15 38 39 I VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. REKENING. B E D R IJ F I. Art. baten. LASTEN. I. |f 76 439,38 f 52.550,— I. II. 22.700,— 72.201,55 II. 77.262,28 5 n n III. 24.575,19 III. n IV. 26.189,781 Kasgeld IV. 2.500,— Tl 137.906,1. 109.100,- V. 95.667,96 95.687,31 VI. 55.508,37 55.530,7 VIL r VIII. 3,000,— IX. 1.000,- 1.000, X. n f 344.423 f 376.526,33 f 489.530,5 f 304.861,13 Nadeelig saldo Gezien |f 32.103,33 f 184.669,39 I De Directeur, H. G. van Harrevelt. Exploitatiekosten Slachthuis Exploitatiekosten Koelhuis Fabricatiekosten van het jjs Onderhoudskosten Algemeene onkosten Renten Afschrijving Onvoorzien Oninbare posten Uitkeering aan de Gemeente. Oorspronkel. geraamd bedrag. Werkelijk bedrag. Oorspronkel. geraamd bedrag. Werkelijk bedrag. 17.100,— 19.900,- 41.872,17 2.095,58 f 266.203,— 39.720,— 36.000, - I Opbrengst Slachthuis Opbrengst Koelhuis Opbrengst IJs Rente van f 183.631,095 Art. De Administrateur-Boekhouder, J. Polder. Totaal der lasten if 376.526,33 If 489.530,52 Totaal der baten 344.423,— j„ 304.861,13

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 542