15 If 40 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. SPECIFICATIE DER BEDRIJFSREKENING. II. Art. I LASTEN. I. f f 52.550,— 23.900,- 76.439,38 5 f f 76 450,- II. f f e. f 22.700,— Verhoogd bij besluit van den 72.300,— f 72.201,55 III. f 21.482,98 f 16.000,— Transporteeren Verhoogd bij besluit van den Gemeenteraad van 16 Juni 1919, Bijlage no. 713 J Werkelijk bedrag. 2.000,— 7.000, - 7.000,— 5.730,34 5 59.810,64 725,75’ 4.909,54 1.025,27 3.000,— 18.000 500,— 500,— 700,— f 1.915,54’ 1.175,62’ O1J MVölull V <111 (Ivll i Gemeenteraad van 16 Juni 1919, Bijlage no. 71349.600,— f Fabricatiekosten van het ijs. a. Arbeidsloon en b. Electrische drijfkracht c. Steenkolen 26.086,64 4.871,02 29.737,54 6.948,77’ 28,92 4.624,42 618,89’ 432,— 21.000.— 2.500,— 20.000.— 2.000,— 200. - 4.000,— 500,— 300,— 50,— 2.000,— I Oorspronkel. geraamd bedrag. f 2.984,08 18.498,90 Exploitatiekosten Koelhuis. a. Arbeidsloonen b Electrische drijfkracht c. Zwavelig zuur d. Zout Diverse behoeften en onkosten Exploitatiekosten Slachthuis. a. Arbeidsloonen b. Electrische drijfkracht c. Steenkolen d. Veevoeder e. Strooisel f. Slachtpatronen g. Laboratoriumkosten h. Tramkosten i. Kosten voor herkeuringen j. Diverse behoeften en onkosten. k. Hout

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 543