15 41 21.482,98 504,50 1.987,82 184,975 414,92 708,23 221,905 2.200,— 400,— 4.000,— 600,— 500,— 1.000,— 500,— 16.000. - 500,— 500,— 100,— 17.100,— 2.726,545 338,75 s 7.429,615 563,61 2.471,98 809,61 5 464,47 8,175 100,- 600,— VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Art. i LASTEN. if f f 7.500,— f f 24.600,— IV. f 5.000,— if 7.113,11 c. 2.407,38 1.000,— n f 19.900,— 6.300,— f 26.200,— f 26.189,78 5 »5 Verhoogd bij besluit van den Gemeenteraad van 16 Juni 1919, Bijlage no. 713 Verhoogd bij besluit van den Gemeenteraad van 16 Juni 1919, Bijlage no. 713 Oorspronkel. I geraamd bedrag. Werkelijk bedrag. 130,06 796,33® 24.575,19 s Onderhoudskosten. a. Gebouwen b. Kioleering, bestrating en los plaatsen Lucht- en smalspoor d. Afrastering, muren en ijzeren hekken e. Verlichtingsinstallatie f. Diverse inrichtingen van de hallen, stallen en het koelhuis. g. Kleine werktuigen en gereed schappen h. Meubilair i. Machinerieën c.a j. Luchtkoelinrichtingen k. Stoom leidingen l. Pompinstallatie m. Diversen n. Vriesinrichting 3.000,- 1.000,— Transport d. Zwavelig zuur e. Zouti„ Diverse behoeften en onkosten. g. Duinwater

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 544