L 15 I if ï.ooo,— 42 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Art. LASTE N. V. 4.000,— 4.485,555 e. verwarming l. 6.468,15 2.800,— Bijlage no. 713 138.000,— VI. 95.687,375 f Renten 100,— f 95.687,375 f 95.767,96 f 95.667,96 f 95.667,96 I Oorspronkel. I geraamd bedrag. Werkelijk bedrag. 70.146,44 642,93 s 5.095,02 3.519,22 s 1.015,82 474,06 I' 67.900,— If 500,— 4.000,— Verhoogd by besluit van Bur gemeester en Wethouders van 23;27 Mei ’19 n°. 11939/146, afd.G.B. 1.537,71s 1.275,39 1 441,02 505,29 1.690,12s 21.168,56 7.000,— 10.972,40 2.656,— 5.812,78 s 3 000,— u f 109.100,— Verhoogd bij besluit van Bur gemeester en Wethouders van i 23/27 Mei T9 n°. 11939/146, afd. G.B. Verhoogd bij besluit van den I Gemeenteraad van 16 Juni 1919, 26.100,— Algemeene onkosten. a. Jaarwedden b. Hulppersoneel Verlof en ziekengeld 1.000,— 1.200,— 600,— 500,— 4.500,— L 4.200, — 1.200, — 500,— 2.000,- 6.000,— weduwen en weezen f. Kosten der Ongevallenwet g. Brandverzekeringspremie. h. Bureaukosten, drukwerk en i kantoorbehoeftenk, i. Electrisehe verlichting j. Verwarming bureaux en labo- i ratorium f 137.906,49 c. Verlof en ziekengeld d. Bewaking, schoonhouden, huis- houdeljjke benoodigdheden en onkosten Pensioenen en gratificatiën aan j I” I” ratorium fc. Verlichting en dienstwoningen Duinwater m. Telefoon. n. Dienstkleeding o. Duurtebijslag ambtenaren p. Duurtebijslag werklieden. q. Diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 545