43 ]5 °/o 331,72 j„ 3.048,81 3.562,56 i„ 214,83 5 890,42 5 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. LASTEN. Art. VII. 1 f 23.504.28 f c. e. 8.620,28 5 i. f 100,— 55.608,37 |f 55.530,74 i f VIII. 3.000,—1 f f 3.000,— j f IX. Oninbare posten f f X. Uitkeering aan de Gemeente. f 1.000,— if 1.000,— if f Werkelijk bedrag. Onvoorzien Verlaagd by besluit van Bur gemeester en Wethouders van 23/27 Mei ’19, n° 11939/146, afd.G.B. Verhoogd bij besluit van Bur gemeester en Wethouders van 23/27 Mei ’19 n». 11939/146, afd. G.B. Oorspronkel. I Geraamd bedrag. i stallen en koelhuizen h. Kleine werktuigen en gereed schappen Meubilair j. Machineriën c.a k. Luchtkoelinrichtingen l. Stoomleidingen m. Pompinstallatie Afschrijving. a. Gebouwen c.a b. Rioleering, bestrating en los plaatsen Smalspoor 1.941,52s 490,88 8.900.78 5 1.610,50 1.288,955 1.102.81 55.508,37 23.506,80 5 1' 2 C. kjUlcllbpUUI d. Luchtspoor Afrastering, muren en ijzeren hekken Verlichtingsinstallatie g. Diverse inrichtingen der hallen, 8.620,29 j 5 1.908,60 5 490,92 i 5 8.929,55 I 5 1.610,50 l 3 1.288,955 6 1.102,81 I 3 3.562,56 i 2 214,83 s 4 890,42 sj 3 331,72 j 2 3.072,77 i 6

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 546