15 44 I. f 600,- L 900,- L VERSLAG VAK HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Art. BATEN. f 266.203,— |f 183.631,095 II. n 13.751,91 2 000,— 77.262,285 f 39.720,— f f Af: voorraad op 31 Dec. 1917. f By: voorraad op 31 Dec. 1918 n f 41.872,1' f 36.000,— 2.095,58 IV. Rente van kasgeld. f 2.500,— f L r> n n [f 216.293,— o f 122.870,10 n n n Geraamd bedrag. 28.000,— 4.000,— Werkelijk bedrag. 41.561.42 310,75 37.507,385 988,50 1.131,- 2.131,47 7 910,— 14.200,— 17.400,— 4.800,— 1.500,— 4.100,— 32 000,— 1.500,— 1.000,— 1.500,— 1.323,705 2.054,69 1.049,73 329,575 185,85 703.25 9.285,30’ 13.001,08 d. if f 41.758,355 196,93’ 20.876,35 10.907,31 11.274,70 8.273,03 1.500,— 7.929,60’ 1.000— 2.120,- 1.000,— 100,- 1 w 23.193,27’ 12.383,91 Opbrengst Koelhuis. a. b. III. Opbrengst IJs. a. Per jaarovereenkomst b. zomerovereenkomst c. winterovereenkomst d. Zonder overeenkomst Ruimte boven koelhuis e. Pekelcellen f. Ongekoelde cellen, per jaar. maand h. Bewaar! oon voorkoelhuis i. Diversen j. Invriesinrichting k. Vriesinrichting Cellen benedenkoelhuis, per jaar |f mnd. voor versche land- en tuinbouwproducten. voor gedroogde land en tuinb.producten. i„ Opbrengst Slachthuis. a. Slachtgeld b. Stalgeld c. Keurloon d. Weegloon e. Huur f. Vergoeding keuringskosten g. Verschillende inkomsten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 547