15 I 15 in. Memorie, I Memorie, I f 41.753,12s f 41.753,12 s f 157.753,12sf 117.688,54 40.064,5 f f 157.753,12sf 117.688,54 f 40.064,58 s IV. VERLIES «NST 1918. f 121.043,4 If 2.497,34 Zuiver verlies 66.123,3 f 187.166. "i I |f 187.166,73 Gezien Nadeelig saldo der Exploitatierekening: Slachthuis Nadeelig saldo der Exploitatierekening: Koelhuis oordeelig saldo der Exploitatierekening: Ijsfabriek De Administrateur Boekhouder, J. Polder. Buitengewone ont vangsten. Begroot op Onverwerkt crediet van 1917 (Bijlage 1121) Verhoogd by besluit van denGemeenteraadd.d. 4 Nov. 1918 (Bijlage 1563)116.000,— Buitengewone uitgaven. (Aanleg en uitbreiding.) Begroot op Onverwerkt crediet van 1917 (Bylage 1121) Verhoogd by besluit van den Gemeenteraad d.d. 4 Nov. 1918 (Bylage 1563) 116.000,— I XI. VERANTWOORDING DER BUITE|WONE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN. 184.669,39 46 47 BATEN. rt LASTEN. Art. De Directeur, H. G. van Harrevelt. Geraamd bedrag. Werkelijk bedrag. Beschikbaar gebleven crediet. Geraamd bedrag. Werkelijk bedrag. Beschikbaar gebleven crediet. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 548