15 f 48 If i - VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. UITBREIDING IN 1918. V. OMSCHKIJ VING. Gebouwen 329,66 Verlichtingsinstallatie 993,73 5 Memorie. 2.833,53 s Machinerie├źn Stoomleidingen Meubilair 196,60 5 105.682,04 Vriesinrichting. If 117.688,54 Diverse inrichtingen v/d hallen, stallen en het koelhuis Kleine werktuigen en gereed schappen Geraamd bedrag. Werkelijk bedrag. t 1.085,69 5 311,43 5 6.255,83 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 549