52 f 61.592,18s - 60.442,18s - 59.654.68s - 59.560,93 - 62.648,43s - 60.623,30 - 65.890,62s - 64.371,87s - 61.466,25 - 54.545,82 - 57.275,— De totale opbrengst van het vergunningsrecht krach tens de Drankwet bedroeg over het vergunningsjaar, geëindigd op 30 April van het jaar 1918 1917 1916 1915 1910 1905 1900 1895 1890 1885 1882 In de Raadsvergadering van 19 December 1910 werd aangenomen het voorstel van Burgemeester en Wet houders om, ingevolge het bepaalde bij artikel 4, 2e lid, onder 2° der Drankwet, aan de Kroon het voorstel te doen, om te bepalen, dat boven het naar de bevolking op 1 Januari 1910 berekende maximum aantal vergun ningen voor den kleinhandel in sterken drank, nieuwe vergunningen niet mogen verleend worden. Bij Koninklijk besluit van 31 December 1910 No. 92. werd het maximum aantal dier vergunningen verlaagd en vastgesteld op 542. Bij het in werking treden der Drankwet op 1 Mei 1882 bedroeg het aantal vergunningen Op 31 December 1885 31 1890 31 1895 31 1900 31 1905 31 1910 31 1915 31 1916 31 1917 31 1918 843 718 658 639 619 476 543 543 543 543 543 Waaronder eene vergunning, verleend voor eene buitengewone inrichting voor maatschappelijk verkeer, welke derhalve niet mede- telt voor het maximum. w 5»

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 54