15 15 57 56 L I” VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. BALANS PEll DECEMBER 1918. XI. Boekwaarde. Afgeschreven. SCHULDEN. BEZITTINGEN. 395.467,68 en 14.264,61 2.321,36 5 n Y> f 2.872.168,41 5 f 417.826,19 f Diverse voorraden Geld en geldswaarden f 475.828,23 Gereserveerde onkosten 982,33 Vorderingen f 3.315.436 f 3.315.436 76 De Administrateur-Boekhouder, J. Polder. n w Brandverzekeringspremie (vooruitbet.) Saldo rekening-courant Rijkstelefoon Debiteuren Debiteuren-distributie Debiteuren-waarborgsommen Saldo verlies 1918. Aanschaffings waarde. meenteambtenaren en weduwen jf 2.454.342,2’F n n r 157.725,41 27.315,61 178.128,03 35.051,67 966,30 16,- 14.435,08 451.804.22» 49,345 700,— 54,— 8.795.60 5 55,631,065 38.287,52 756.153,86 5 3.280,— 61.003,4 78.201,0* 2.550,- 184.669,3! 1.602,325 Gebouwen Grond en plantsoenen Rioleering, bestrating losplaatsen Lucht- en smalspoor Afrastering, muren ijzeren hekken Diverse inrichtingen 16.585,97 5 679.485,16 225.333,60s! 454.151,5i®ijdrage in de kosten voor pensionneering der Ge- meenteambtenaren en weduwen en weezen over 20.402,62 7.736,06 If 1.567.449,95 9fir, ,4C*7 *- - - en I If 2.454.342,22 I I? v> 3.000,— 241.40 5 624,29 5 332,40 14,80 1.125,83s 3.41 797,61s f Gezien De Directeur, H. G- van Harrevelt. Kas Kas bij de Firma Scheurleer Zn. Zegels Effecten in onderpand Couponboekjes Haagsche Tramweg-Mij Kas bij den Postcheque- en Girodienst 1918 (geschat) h'edden (nog te betalen) tonen (nog te betalen) 57.860,llfcurtebjjslag (nog te betalen) ■Merest waarborgsommen (nog te betalen) ■Vedden distributie (nog te betalen) ■oetenfonds ^ooruitbetaalde huren Kapitaal Gemeente ’s-Gravenhage Gemeente ’s-Gravenhage Crediteuren Crediteuren-distributie Crediteuren-waarborgsommeu- Kortingen Pensioenfonds voor weduwen en weezen nog af te dragen) f 162.032,54 f 1.405.417.41 395.467,63

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 553