15 59 41.005,51 10.015,— 184.846,85 5 53.683,33 21.794,04 s 36.760,35 105 682,04 44.538,99 s 3.063,215 310,75 3.900,— 49,23 146,75 407,24 118,30 3.337,08 s r VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. ONDEKDEELEN. Afgesehreven. Boekwaarde. f 52.298,555 f 26.408,665 f 25.889,89 173.399,47 5 60.327,52 5 113.071,95 679.485,16 f 225.333,605|f Diverse voorraden. f 51 57.860,11 f Magazyngoederen Steenkolen IJs Veevoeder Strooisel Laboratoriumbenoodigdheden Reeiameboekjes Koelhuis”. Zaagsel Drukwerk en kantoorbehoeften Brandstoffen Dieustkleeding Hout 29.002,81 6.609,33 101.681.85 28.989,— 13.869,16 29.355,52 5 105.682,04 12.002,70 '3.405,67 83.165,00 5 24.694,33 7.924,88 5 7.404,82 5 n Diverse inrichtingen. Verlichtingsinstallatie. Inrichting der hallen, stallen en koelhuizen Kleine werktuigen en gereed schappen Meubilair Machinerieën c.a Luchtkoelinrichtingen. Stoomleidingen Pompinstallatie Vnesinrichting 163,59 871.64s 953,31 454.151,55 s t Aanschaffings waarde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 555