15 INHOUD. I. II. III. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. I. ii. in. 1 36—37 38—39 40—44 46—47 46—47 48 50—51 50—51 52—53 52—53 54 56—57 58—59 IV. V. VI. VIL VIII. XI. X. XI. XII. 3 3—6 6 6—17 18-20 21 22-25 26—27 28 29— 30 30 30— 31 32— 33 33— 34 Belleer Personeel Toestand van gebouwen en inrichtingen. IV. Keuringsdienst V. Slachtingen VI. Vleesch verbruik Stalling en voeding Ingevoerd vleesch, vet en afval Wegingen Koelhuis Diverse verhuringen Ijsfabriek Verschillende inkomsten XIV. Overtredingen Opmerkingen van Burgemeester en Wet houders naar aanleiding van de rekening van het Slachthuis Bedrijfsrekening Specificatie der bedryfsrekening Verantwoording der buitengewone ontvang sten en uitgaven Verlies en w’inst Uitbreiding in 1918 Exploitatierekening Slachthuis Exploitatierekening Koelhuis Exploitatierekening Ijsfabriek Berekening van de opbrengst van het ys Berekening van den kostprys van het ijs Balans Beknopte inventaris Algemeen overzicht. Bladzijde. Administratief overzicht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 556