16 8 VERSLAG DEK VISSCHERSHA VEN. In het geheel kwamen hier binnen: Vaartuigen. 1918. 1917. 1916. 1914. Sleephellingen. In het geheel werden 156 loggers, 17 stoomvaartuigen en 94 andere vaartuigen gehellingd. Door het aanwezige zand op de rails onder water kon niet aan alle aanvrage voldaan worden. M istsignaal. 51 maal werd het toestel met een totaal van 169 werkuren in werking gesteld, terwijl het bovendien dagelijks een kor ten tijd ter beproeving blies. Nu de grens der vrije vaar geul tot Egmond slechts tot ongeveer 7 Eng. Mijl uit de kust liep, bewees het mistsignaal behalve voor de visschers- vloot ook goede diensten aan de koopvaardijvloot. Stoomtrawlers Loggers Bommen Schokkers Garualenbooten Andere vaartuigen Totaal netto inhoud. 295 1708 1 4441 2135 88 487798 M3. 613 1772 0 4760 1731 103 499819 M3. 16 968 44 3899 1274 61 0 1768 96 3545 4060 78 Op 31 December 1918 lagen in de haven: 3 stoomtrawlers, 98 loggers, 47 schokkers, 23 vletten en 13 andere vaartuigen. Sleepdienst. Steeds waren voldoende sleepbooten in de haven voor het sleepen der vissehersvaartuigen aanwezig en heeft dan ook het niet verlengen van de concessie voor den sleep dienst op de haven met L. Smit en Cp’s Sleepdienst geen nadeelige gevolgen voor de exploitatie der haven gehad. Seininrichting. De dienst werd onafgebroken dag en nacht waargenomen terwijl des nachts het beperkte seinstelsel met het oog op petroleum-besparing gehandhaafd werd. Als grondslag voor het getijsein werd steeds aangenomen de minste diepte, welke in de vaargeul der buitenhaven en tot 300 M. buiten de havenhoofden in zee gevonden werd, volgens de laatste door den Rijkswaterstaat verrichte peiling. 128 2513 16 2752 577 103 603294 M3. 293993 M3. 443798 M3. 1915.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 564