16 13 VERSLAG DER VISSCHERSHA VEN. en n n Scheveningen, Februari 1919. W. BAKKER. Havengeld. Aan haven- 1917 1916 1915 1914 De lichtopstand aan den Trekvliet en de 2 afsluitboomen, welke niet meer gebruikt werden, werden verwijderd, daal de lichtopstand hinderlijk was voor de scheepvaart en nu er door gebrek aan verlichtingsartikelen des nachts geen licht op brandde, zelfs gevaarlijk voor de scheepvaart was. De Directeur van den Gemeentelijken Havendienst, liggelden werden ontvangen: aan de Laakhaven f 28148,55 havengeld, 1594,89 niet beschreven liggeld, 1178,70 besschreven liggeld, 442,abonnement havengeld. aan de Beek 6054,87 havengeld. In 1918 werd totaal ontvangen aan haven- en liggeld f 37419,01 36738,15 43443,88 36970,06 39671,70

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 569