54 van G. T eten burg, het huis, met erf en tuin aan de Bierkade No. 4, kadaster Sectie H, No. 873, groot 4 A., 45 c.A., niet achteruitgang door een poort paar de Lange Kranestraat, voor f 48.000.en zulks in verband met de ligging in de nabijheid van de Gemeentewerf aan de NaamloozeVen noot sc hap „Gebouw voor Kunsten en W e t e n s c h a p p e n”, een per ceel grond, gelegen aan de Muzenstraat, kadaster Sectie G, No. 4487, groot 71 c.A., voor f 2322.955; van J. M. Arkesteijn, een pakhuis, met afzonder lijke bovenwoning aan de Lage Nieuwstraat No. 3, kadas ter Sectie L, No. 1187, groot 86 c.A., voor f 5000.en zulks voor het stichten van een gebouw ter uitbreiding van het Bestedelingenhuis; van R. Lievaar t, e. a., het gebouw, nummers 5, 7 en 9, bestaande uit twee afzonderlijke beneden- en boven woningen en erf aan de Lage Nieuwstraat, kadaster Sec tie L, Nos. 1291 en 1292, samen groot 1 A., 23 c.A., voor f 7500.en zulks voor het stichten van een gebouw ter uitbreiding van het Bestedelingenhuis; van J. M.Doornbe r g, het winkelhuis met afzonder lijk bovenhuis, achterhuis, open plaats en erf aan de Turfmarkt Nos. 32 en 32a, kadaster Sectie G, No. 3447, van H. d e K r a a, een huis, verdeeld in twee woningen, met erf aan de Vuurbaakstraat Nos. 81/83, kadaster Sec tie A H, No. 2064, groot 43 c.A., benevens alle rechten, welke hij kan doen gelden ten opzichte van het perceel, kadaster Sectie A H, No. 2065, erf, groot 1 A., 19 c.A., voor f 1525.en zulks met het oog op de Volkshuis vesting; van W. Th. Bertram, een pakhuis met afzonderlijke bovenwoning aan de Lage Nieuwstraat No. 13/15, kadas ter Sectie L, No. 1056. groot 73 c.A., voor f 5000.en zulks voor het stichten van een gebouw ter uitbreiding van het Bestedelingenhuis; Door de Gemeente werden gekoch t: I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 56