16 Bijlage D. Statistiek van de scheepshelling'. April 7 VERSLAG DER VISSCHEKSHAVEN. Aantal 1918. Aantal en andere staandagen. Januari. 12 IC 3 6 Februari 12 3 63 19 Maart 62 14 14 32 6 66 9 16 Mei 17 61 15 32 Juni. 17 40 12 22 Juli 36 40 13 20 Augustus 20 36 16 35 September 11 45 9 37 October 12 65 15 33 November 3 2 12 24 December 7 3 3 Totaal. 171 499 124 279 Gehellingde Loggers Gehellingde Schokkers MAANDEN, i en Trawlbooten. staandagen. vaartuigen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 573