16 VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN. Bijlage H. Permanente Commissie uit de Reederij te Scheveningen. f 4(H).- Staat der Nederlanden. 240.— Jac. den Dulk Zonen. 270.90 W. L. W. Stevens. 245.— C. van der Toorn. 292.- Een wachthuis voor ambtenaren der directe be lastingen, invoerrechten en accijnzen nabij den Oostelijken hoek van de binnenhaven der Vis- schershaven voor een tijdvak van 25 jaar. Huurprijs per jaar 1 October 191430 September 1939. Raadsbesluit 29 Juni 1914. 301 c.A. grond voor het daarop hebben van een zoutlooss. Huurprijs per jaar 1 Augustus 1917-31 Juli 1920. Raadsbesluit 16 Juli 1917. Een door de Gemeente aan de Noordwestzijde van de bin nenhaven der Vissehershaven gestichte tijdelijke loods ten einde daarin te doen plaats vinden, van gemelde commissie uitgaande, afslag van de te Scheveningen aangevoerde visch, zulks gedurende den tijd van tien jaren. Huurprijs per jaar 1 Juli 1911, 30 Juni 1921. Raadsbesluit 13 Februari 1911. Staat van verhuurde gronden en gebouwen aan de Vissehershaven te Scheveningen. 5 H.A. 96 c.A. duingrond voor het drogen van netten. Huurprijs per jaar 1 November 191431 October 1919. Raadsbesluit 5 October 1914. 350 c.A. grond voor het daarop hebben van een smederij. Huurprijs per jaar 1 Juni 1911—31 Mei 1931. Raadsbesluit 8 Mei 1911.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 577