16 305.10 2384.50 1.— 98.— 150.— 75.— Noord- en Zdid-Hollandsche Redding-Maatschappij. Een woning voor den motordryver van de in de Visschershaven gestationeerde motorreddingboot voor een tijdvak van tien jaren. Huurprijs per jaar Raadsbesluit 15 Januari 1912. 340 M2. grond voor het daarop hebben van een houten loods tot opslagplaats van ruw zout en steenkolen. Huurprijs per jaar 1 Juli 1918—30 Juni 1921. Raadsbesluit 15 April 1918. Naaml. Venn. Sleephelling-Maatschappij Scheveningen. 4820 e.A. grond met de daarop gelegen 5 over- langsche sleephellingen. Huurprijs per jaar Bovendien vergunning verleend tot het hebben van een schutting langs den bovenkant van het aan de Westzijde der Scheepshellingen gelegen tallud en langs de Zuidoostzijde van den mond der buitenhaven, tegen betaling van een recognitie per jaar van 1 Juli 1915—30 Juni 1920 Raadsbesluit 30 Augustus 1915. 94 c.A. grond voor het daarop hebben van een boothuis, tegen betaling van een recognitie per jaar van 1 October 1912—30 September 1937. Raadsbesluit 29 Juli 1912. Th. C. F. Küikhoven. 140 c.A. grond voor het daarop hebben van een loods tot berging van badwagens. Huurprijs per jaar 15 April 191430 April 1919. Raadsbesluit 19 Januari 1914. C. Pronk. 140 c.A. grond voor het daarop hebben van een smederij. Huurprijs per jaar 1 April 191131 Maart 1931. Raadsbesluit 20 Maart 1911. VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN. W. DEN DüLK GzN. M. DEN DüLK GzN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 578