16 210.— Joh. den Dulk Jac.zn. 1119.— VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN. J. J. VAX DEN EnDE. goedgekeurd N. de Jong. jaarlijksehen een 291.20 Maart goedgekeurd 1914, 30 N.V. SCHEVENINGSCHE ScHEEPSBOUW-MaATSOHAPPIJ. 1437.— 2874 4 A. 16 c.A. grond tegen canon van f 0.70 per c.A. Datum van ingang erfpacht. 19 December 1914. Duur 75 jaar. Raadsbesluit 6 April 1914. Akte 19 December 1914. 2 A. en 1 A. te zamen groot 3 A. grond tegen een jaarlijksehen canon van f 0.70 per c.A. Datum van ingang erfpacht. 29 October 1914. Duur 75 jaar. Raadsbesluit 29 Juni 1914, goedgekeurd 6 Juli 1914. Akte 29 October 1914. 18 A. 56 c.A. grond tegen canon van f 0.60 per c.A. Datum van ingang erfpacht. 29 October 1914. Duur 75 jaar. Raadsbesluit 29 December 1913, 12 Januari 1914. Akte 29 October 1914. 2040 M2. grond en de daarvoor gelegen 60 Meter dwarshelling tegen jaarlijksche canons bedra gende: a. gedurende de eerste 10 jaren voor den grond f 0.175 per M2. en voor de hellingen f 18.— per M., en b. gedurende de volgende 15 jaren voor den grond f 0.35 per M2. en voor de hellingen f 36.— per M Duur 25 jaar. Raadsbesluit 16 Februari 1914. een jaarlijksehen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 581