16 VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN. Bijlage No. 139. C. van der Toorn. 672 W. DEN DüLK GZN. 747- P. J. van Leeuwen. 933.— S9 11 A. 20 c.A. grond tegen een jaarlijkschen canon van f 0.60 per c.A Datum van ingang erfpacht. 18 Februari 1915. Duur 75 jaar. Raadsbesluiten 29 Dec. 1913, 25 Januari 1915, goedgekeurd resp. 12 Januari 1914 en 1 Februari 1915. Akte 18 Februari 1915. en de daarvoor gelegeu 40 M. 2930 c.A. grond scheepshelling tegen jaarlijksche canons bedra gende: voor zooveel den in erfpacht uitgegeven grond groot 1352 M2. betreft a f 0.35 per c.A,. en voor de hellingen f 36.per Meter Eindigende den 19en December 1939. Raadsbesluit 18 December 1916, goedgekeurd 2 Januari 1917. Akte 30 Mei 1917. 473.20 1440 15 A. 55 c.A. grond tegen een jaarlijkschen canon van f 0.60 per c.A Datum van ingang erfpacht. 25 Februari 1915. Duur 75 jaar. Raadsbesluiten 29 Dec. 1913, 25 Januari 1915, goedgekeurd resp. 12 Januari 1914 en 1 Februari 1915. Akte 25 Februari 1915. 12 A. 45 c.A. grond tegen een jaarlijkschen canon van f 0.60 per c.A Datum van ingang erfpacht. 18 Februari 1915. Duur 75 jaar. Raadsbesluiten 29 Dec. 1913, 25 Januari 1915, goedgekeurd resp. 12 Januari 1914 en 1 Februari 1915. Akte 18 Februari 1915.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 582