16 VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN. D. Jol. 747 A. VAN DER DeIJL. 98.— 2186.10 14.70 12 A. 45 canon van N.V. Vischhandel, Keederij en Voermanderij. voorheen Frank Vrolijk. c.A. grond tegen een jaarlijkschen f 0,60 per c.A Datum van ingang erfpacht. 25 Februari 1915. Duur 75 jaar. Raadsbesluiten 29 Dec. 1913, 25 Januari 1915, goedgekeurd resp. 12 Januari 1914 en 1 Februari 1915. Akte 25 Februari 1915. 31 A. 23 c.A. grond tegen een jaarlijkschen canon van f 0.70 per c.A Datum van ingang erfpacht. 22 April 1915. Duur 75 jaar. Raadsbesluiten 29 Dec. 1913, 25 Januari 1915 en 22 Februari 1915, goedgekeurd resp. 12 Januari 1914, 1 Februari 1915, 1 Maart 1915. Akte 22 April 1915. 1 A. 40 c.A. grond tegen een jaarlijkschen canon van f 0.70 per c.A Datum van ingang erfpacht. 25 Februari 1915. Duur 75 jaar. Raadsbesluit 15 Juni 1914, goedgekeurd 22 Juni 1914. Akte 25 Februari 1915. 21 c.A. grond tegen een jaarlijkschen canon van f 0.70 per c.A. Datum van ingang erfpacht. 30 October 1917. Eindigende 21 April 1990. Raadsbesluit 4 Juni 1917, goedgekeurd 18 Juni 1917. Akte van 22 April 1915 hierop toepasselijk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 583