16 VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN. M. Vrolijk A.zn. 406.80 N.V. Nederlandsche Reederij-Maatschappij. 863.80 D. VAN DER ZWAN. Jac. den Ddlk W.ZN. 936.21“ 1551 e.A. grond tegen een jaarlijkschen canon van f 0.80’ per c.A1248.555 Datum van ingang erfpacht. 13 September 1917. Eindigende 12 September 1992. Raadsbesluit 18 Juni 1917, goedgekeurd 2 Juli 1917. Akte 13 September 1917. 1163 c.A. grond tegen een jaarlijkschen canon van f 0.80G per c.A Datum van ingang erfpacht. 13 September 1917. Eindigende 12 September 1992. Raadsbesluit 18 Juni 1917, goedgekeurd 2 Juli 1917. Akte 13 September 1917. 1234 c.A. grond tegen een jaarlijkschen canon van f 0.70 per c.A Datum van ingang erfpacht. 30 Mei 1917. Eindigende 29 Mei 1992. Raadsbesluit 20 November 1916, gewijzigd 16 April 1917, goedgekeurd 27 November 1917. Akte 30 Mei 1917. 4 A. 52 c.A. grond tegen een jaarlijkschen canon van f 0.90 per c.A Datum van ingang erfpacht. 29 Augustus 1916. Duur 75 jaar. Raadsbesluit 15 Mei 1916, goedgekeurd 22 Mei 1916. Akte 29 Augustus 1916.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 587