16 Staat va┬╗ opgevischte voorwerpen welke in de Visschershaven zijn aangebracht. VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN. Bijlage .1. OPGEVISCHTE VOORWERPEN. OPGEVISCHTE VOORWERPEN. 6 kisten gloeilampen. Febr. 1 vat wijn. Aug. 1 balk 7.90 X 0.30 X 0.30 Oct. Maart 1 ledig vat. 1 roeisloep met 3 riemen. 1 joon. April 1 stuk ijz.er-plaat 2 X 2.50 M. */2 vat cognac. Juni 1 joon. 1 balk. 1 gebroken mast. Nov. 7 vaten wijn. 1 vat spiritus. gcdeeltalijk gevuld 2 1 roeiboot ongemerkt. 1 reddingboot. Dec. Deze goederen zijn tegen repu Datum j 1918. Datum 1148. 32 1 sebeepsanker met 50 Meter ketting. aan den strandvonder afgegeven. 1 vat inhoudende eenige liter: wijn. 87 vaten wijn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 589