56 van I van A. van Le e u w e n, achttien huizen en erven aan de Gedempte Gracht, genaamd „De Bijltjespoort”, Nos. 113 tot en met 147, (oneven nummers), kadaster Sectie H, Nos. 352 tot en met 355, 357 tot en met 360 en 969 tot en met 978, te zamen groot 4 A., 79 c.A., voor f 8900.— en zulks in het belang der Volkshuisvesting; van K. M a 11 e, het hotel, genaamd „Grand Hotel Royal”, met in aanbouw zijnde garage, erven en grond, aan den Badhuisweg No. 58, kadaster Sectie V, Nos. 1115, 2521 en 1867, te zamen groot 34 A., 58 c.A., voor f 185.400.en zulks met bestemming tot hulp-zieken- huis; van de Naamlooze Vennootschap „H a a g- sche Lingeriefabriek”, in liquidatie, vier huizen met erven, ingericht tot fabriek, magazijnen, kan toorlokalen en woningen, aan de Van Speykstraat Nos. 71/73, 75, 79 en 85, kadaster Sectie Z, No. 2051, groot 7 A., 75 c.A., voor f 108.000.en zulks met bestemming tot noodziekenhuis voor lijders aan chronische ziekten; van Mr. C. E. A. Baron van Til 1, het gebouw, ge naamd „Mercurius” en erf aan het Noordeinde No. 43, kadaster Sectie E, No. 2390, groot 8 A., 77 c.A., voor f 415.000.en zulks met bestemming tot een of ander Gemeentedoeleinde D. Pronk A z o o n, twee huizen met erven aan de Weststraat Nos. 77 en 79, kadaster Sectie A H, Nos. 222 en 221, te zamen groot 29 c.A., benevens den mede- eigendom van het aangrenzend perceel, kadaster Sectie A H, No. 234, als erf en stookhuis, groot 77 c.A., een en ander voor f 600.en zulks in het belang der Volkshuis vesting; plaats en loods aan de Nieuwe Laantjes, op den hoek van het Molenslop, plaatselijk gemerkt Nieuwe Laantjes Nos. 1, 3 en 5 en Molenslop No. 8, kadaster Sectie A H, Nos. 645, 646, 647 en 648, te zamen groot 1 A., 21 c.A., voor f 3200.— en zulks in het belang der Volkshuis vesting; I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 58