i I h 1 188.750,— 16B 16 i 7 6 gemeentelijke hypotheekbank. Overzicht van de bedryfsuitkomsl Gemeentelijke Hypotheekbank. 2.910,39 I - ïi i: 29 f 26 VERSLAG GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK. VERSLAG Totaal bedrag der: Reserve. Opmerkingen. Jaar. Bedrag. Bedrag. 3 95.150,—j 95.150,— 23 f 5 41 23 f 292.000,-1 89.300. 341.935,-, f 336.085,— 03 1 63 07 14 357.295,—i 5% f 433.800,— 1916 120.811,30 4 2 22 5 41 14.137,24 1917 3 83 7 34 87 98 4,81% 14137,24 1.172.800,— 1918 f 2.718.475,— 94 f 2.907.225,— f 57.900,— 130.850,— f aau gevraagde leéningen. toegestane leeningen. aangenomen leeningen. Totaal gesloten leeningen. taal uitstaande leningen .31 December. Totale oppervlakte der erfpach tsgron den betrokken by Totaal ontvangen aflossingen. 5%' 303.163,70 2.007.633,— 980.450,-1 3 1.205.200,— i 259.140,—i f 246,540,—| 374.795,-1 2.244.058,—1.408,940,- 1915 f H.A.j A. I c.A. 41 1 48. de op 31 Dec. der onderscheidene jaren uitstaande j leeningen. 1.322.940,— 1.619.400,-I j Het bedrijf werd ge- opendin Mei 1915. 500.730,70 de in den-loop van elk der jaren gesloten leeningen. De reserve is be stemd voor gedeel telijke afschrijving van het disagio. Af: Twee in 1917 aangenomen (nog niet gesloten) en in 1918 ingetrokken leeningen tot een bedrag van Bedrag der aangenomen, doch nog niet gesloten leeningen (3) op 31 Dec. 1918 1.082.040,— H.A. A. c.A. 4,87%. v

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 596