1611 8 VERSLAG GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK. UITKOMSTEN VAN DEN DIENST 1918. 87.382,90 f 92.543,88 f 900.000,— 88.416,25s 397.350,— 1.000.000, r 2.666.880,70 f 2.759.424,58 „2.602.550,- f 2.690.966,25s De Directeur, Jonker. ’s-Gravenhage, April 1919. De Boekhouder, W. D. Boll. 3.435,50 183,30 180,94 1.361,24 1.668.20 41.113,05 36.471,59 4.371,29s 598,17 Buitengewone, f 2.666.880,70 2.602.550,— 64.330,70 3.413,95 780,— Lasten. Kosten v. schatting en onderzoek f Kosten der commissie van advies Rente van door geldnemers bij de Bank gedeponeerde gelden Rente van opgenomen kasgeld Rente van opgenomen kapitaal Personeelkosten Verschillende onkosten Opgenomen kasgeld Opgenomen kapitaal1.000.000, Door geldnemers gedeponeerde gelden Aflossingen op leeningen 266.150,— 500.730,70 Baten. Hypotheekrentenf Kosten van schatting en onder zoek Vergoede onkosten Boete voor te late betaling Vergoed, v. vervroegde aflossing Totaal. f 2.759.424,58 2.690.966,255 f 68.458,325 Balans. Gewone. Batenf 92.543,88 Lasten _,,_88.416,255 Vcordeelig saldo f 4.127,625 f Gezien Leeningenf 1.205.200, Teruggave aan geldnemers van door hen gedeponeerde gelden Teruggave aan de Gemeente van opgenomen kasgeld

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 597