2 2.399 2.333 1000 3.343 119 3.462 6.995 254 7.249 Opmerkingen omtrent den loop der bevolking GEDURENDE HET JAAR. Getal geborenen in de gemeente:. 3.652 135 3.787 16.- per 13.- 12.3 12.5 10.7 11- 10.7 11.1 11.- 11.- 13.- Levend Levenloos aangegevenen Samen Sterfte in de gemeente zon der levenloos aangegevenen 2.333 2.399 4.732 Getal huwelijken2.836 Getal echtscheidingen241 Het bijhouden der Registers van den Burgerlijken Stand en van de Bevolking heeft tot de navolgende opmerkingen geleid A. Registers van den Burgerlijken Stand. Het cijfer der geboorten overtrof dat der sterfte met 2.328; voegt men bij dat getal het verschil tusschen het aantal van hen, die zich alhier hebben gevestigd en dat van de naar elders vertrokkenen, ten bedrage van 5.130, dan verkrijgt men een toenemend bevolkings cijfer van 7.458. De heffing van rechten en leges van stukken van het Bureel van den Burgerlijken Stand leverde een opbrengst van f 4.370,53, tegen een opbrengst van f 4.176,44 in het vorig jaar. De verhouding der sterfte in de na te melden jaren, berekend naar het middencijfer der bevolking van elk dier jaren, was de volgende: in 1900 ruim 1905 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 V fj >7 77 V n >9 79 Vrouwen. Totaal. Mannen. In deze cijfers zijn niet begrepen de cijfers der elders geborenen en overledenen tot de werkelijke bevolking dezer gemeente behoorende.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 5