16 B 13 VERSLAG VAN HET NOODHYPOTHEKENFONDS. Leeningen. ver- an f n Onderpanden. 50.000,— 60.000,— n n w r> n n n n v n r> n n 3.000.— 7.200,— 60.000,— 28.200,— 36.100$— 48.800,— 59.500,— 61.000,— 124.000,— De twee voorloopig nog niet gesloten leeningen beliepen te zamen f 67.800, Op bet oogenblik der samenstelling van dit verslag zijn op 2 na bij alle in dit jaar gesloten leeningen de woningen voltooid. groot f T> V n n T) V) In 1918 werden 12 leeningen gesloten tot een bedrag van f 427.800,waarvan 5 reeds in het vorig jaar waren toe gezegd tot een gezamenlijk bedrag van f 159.300, De sluiting der overige twee toegezegde en aangenomen leeningen had in dit jaar niet plaats; op het tijdstip van het opmaken van dit verslag zijn intusschen deze twee leeningen reeds gesloten. Naar de grootte laten de gesloten leeningen zich deelen als volgt: Beneden f 5.000,tot 10.000,— 20.000,— 30.000,— 40.000,— n s Voor de ligging der perceelen van de in 1918 behandelde aanvragen moge verwezen worden naar hetgeen hierom trent het verslag der Gemeentelijke Hypotheekbank ver meldt. De opstallen bestonden uit beneden- en bovenwoningen en villa’s. Waar in een blok van woningen een winkel of een werkplaats voorkwam, werd in het algemeen geen be zwaar gemaakt op dat geheele complex, dus ook op een winkel of werkplaats, noodhypotheek te verstrekken. In het geheel werd hypotheek verleend op 101 woningen en toegezegd op 27 woningen dus in totaal 128 woningen. De jaarlijksche maximum-huurwaarde bedroeg voor 27 woningen f 350,—; voor 8 f 360,voor 1 f 384,voor 12 f 398,60; voor 4 f 400,voor 26 f 416,voor 1 f 420,—; voor 18 f 476,67; voor 1 f 500,voor 1 f 650,voor 1 f 700,en voor 1 f 1200,—. n n n r> -n w boven 5.000,1 leening 10.000,- 1 20.000,4 leeningen te zamen 30.000,1 leening 40.000.— 1 50.000,— 1 60.000,— 1 70.000,— 1 100.000,— 1 Totaal 12 leeningen te zamen groot f 427.800,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 601