16c 1.000,— 1.000 1.000,— 683 582 70 1 2 3 4 5 8 2) 10 12 16 20 21 37 45 2) 62 100 2) 132 2) 137 2) 171 2) 227 284 2) 582 2) 17.000,— 10.000,— 15.000.— 20.000, - 15.000.— 8.000,— 40.000,— 12.000,— 16.000,— 40.000,— 21.000,— 37.000,— 45.000,— 62.000,— 100.000,— 132.000,— 137.000,— 171.000,— 227.000,— 284.000,— 582 000,— a f 1.000,— 1.000,— 1.000,— 1.000,— 1.000,— 1.000- 1.000,— 1.000,- 1.000,— 1.000,— 1.000,— 1.000,— 1.000,— 1.000,— 1.000,— 1.000,— 1.000,— 1.000,— 2 inschrijvingen 1 inschrijving 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o VERSLAG GROOTBOEK DER GEMEEXTESCHÜLD. f n n n ■n f 502.000,— w Tl n n n v n n T) n T) n T! obligatie obligaties n y> v n n n n n n n y> r n w n r n Het totaal der inschrijvingen is als volgt samengesteld: 17 inschrijvingen van O - n 5 5 1 inschrijving 4 inschrijvingen 1 inschrijving 1 Totaal: 55 inschrijvingen voor een gezamenlijk bedrag van fl.991.000,— I Deze inschrijvingen z|jn gedaan: door 45 particulieren tot een nominaal bedrag van door 10 instellingen tot een nominaal be drag van Deze instellingen zynzes 1.489.000,— pensioenfondsen en 1 fonds met andere bestemming, 1 spoorwegmaatschappij, 1 instelling van weldadigheid en 1 instelling van maatsehappelijken aard. 38 ingeschrevenen zyn alhier gedomicilieerd. 17 elders in Nederland gedomicilieerd. De verdeeling der inschrijvingen over de Grootboeken is als volgt: 656 obligaties op Grootboek B (3’/2 pCt.) C (4 pCt.) D (4>/2 pCt.) V r n E (5 pCt.) Totaal1991 obligaties. Waarohder ééne Inschrijving van eene instelling. 2) Inschrijvingen van instellingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 606