16c 4 Januari 1919. De Directeur, TER PELKWIJK. 8. J. van der Meulen. Na het aftreden als Chef van die Afdeeling werd diens G. A. W. ter Pelkwijk tot Directeur De heer W. F. Wijthofl' werd als Adjunct-Direeteur ver vangen door den Commies van de Afdeeling Financiën ter Gemeentesecretarie van Mr. A. Jonker opvolger Mr. Dr. benoemd. VERSLAG GROOTBOEK DER GEMEENTESCHÜLD.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 608