16» INHOUD het 10 13 14 15 16 20 21 Bladz. 3 5 5 8 voedsel” X. Berekening van den kostprijs per portie. XI. Balans XII. Beknopte inventaris Bijlage 32—33 34—35 36—37 38—39 41—44 23 25 26—28 29 30—31 17 17 18—19 „Spoeling” en A. Verslag van de Commissie B. Verslag van den Directeur 1. Personeel 2. Toestand der gebouwen en inrichtingen 3. Afname, bereiding en distribueering van voedsel C. Statistisch verslag I. Overzicht van het aantal verkochte porties „bereid voedsel” en den gemiddelden verkoop per dag II. Overzicht van het aantal porties „bereid voedsel” afgehaald in de distributielokalen. III. Overzicht van het aantal thuisbezorgde porties „bereid voedsel” besteld in de daarvoor be stemde lokalen IV en V. Graphische voorstellingen, na VI. Overzicht van de verstrekte menu’s VII. Overzicht van den verkoop ’Afval” VIII. Opbrengst „Warm water” D. Financiëel verslag I. Bedrijfsrekening II. Specificatie der bedrijfsrekening III. Uitbreiding IV. Verlies en Winst V. Exploitatierekening „afgehaald bereid voedsel”. 3031 VI. „thuisbezorgd bereid voedsel”30—31 VU. Productierekening3233 VHP Distributierekening „afgehaald bereid voedsel”. 32—33 IX. „thuisbezorgd bereid

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 609