16D 1 I 5 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE CENTRALE KEUKEN. B. VERSLAG VAN DEN DIRECTEUR. Personeel. 1. Directie en Administratie. Toezicht en controle. Keukengebouw. Per jaar. Distributie. y> r> 1 1 1 1 f 1100 - 20,— Per jaar. f 2000,— - 2300,— f 1350,— - 900,— - 1100,— 1450,— 1500,— 1100,— 950,— 900,— 800.— 700,— 600,— 450,— Mutatiën in het ambtenaarspersoneel. Aangesteld met ingang van: Het personeel bestond op 31 December 1918 uit de navol gende ambtenaren, beambten en werklieden: 2 Crisis-Ambtenaren 1 Ambtenaar 1 Per jaar. f 400,— - 2300,— - 2000,— - 600,— per jaar. week. v n 2 Ambtenaren, ieder 1 Ambtenaar 1 1 5 Crisis-Ambtenaren 1 Ambtenaar (le Opzichter) 2 Ambtenaren (2e Opzichteres), ieder 2 (Portier-controleur), ieder. 1 Directeur 1 Administrateur-Boekhouder 10 Crisis-Ambtenaren 1 Ambtenaar (Kassier 2e klasse) I Boekhouder 2e klasse) (Magazijnmeester 2e klasse) 22 April 1918: Th. W. Kokshoorn, Crisis-Ambtenaar 23 1918: H. A. F. Könings, Administrateur- Boekhouder (was voor dien datum werkzaam als leider van de admi nistratie) 1 Juni 1918: H. van Tongeren, Directeur 1 Juli 1918: J. H. B. Leffers, Crisis-Ambtenaar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 612