6 Per jaar. f 900,— 1 900.- 1 n - 1100 1 - 1100 1 - 1100,— - 1100,— - 1500,— 23 April 1918: Machinekamer en keukenpersoneel Per week. f 29,45 - 27,45 - 27,— - 22,50 - 27,95 - 27,05 - 25,95 - 25,55 - 25,05 - 24,45 24t - 25’,05 - 24,— - 22,50 - 16,45 - 15,— - 13,70 1 Workman-Machinist 1 Ketelstoker 1 2 Hulpstokers 1 Kok 2 Koks 1 Keukenknecht 4 Keukenknechts. 1 Keukenknecht 2 Keukenknechts. 8 1 Magazijnknecht 1 12 Werklieden (noodhulpen) 2 Jongmaatjes 1 Jongmaatje 1 16® VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE CENTRALE KEUKEN. 1 Juli 1918: J. Auwerda, Crisis-Ambtenaar (2e Opzichteres) 1918: J. Toonen de Jonge, Crisis-Ambte naar (2e Opzichteres) 1918: B. A. Baltus, Crisis-Ambtenaar (Con troleur) 1918G. de Graaf, Crisis-Ambtenaar (Por- tier-Controleur) 1918: K. Wielenga, Crisis-Ambtenaar (Por- tier-Controleur) 14 Aug. 1918: A. Erades, Crisis-Ambtenaar (Con troleur) 15 Nov. 1918: A. Olie, Crisis-Ambtenaar (Boekhou der 2e klasse) Eervol ontslagen met ingang van: 1 Juni 1918: S. Otterspoor, Directeur. 1 Dec. 1918: W. A. Mijngaard, le Opzichteres. Bevorderd met ingang van: 1 Februari 1918: tot Magazijnmeester 2e klasse W. F. H. Timan, 2e klerk. tot Kassier 2e klasse C. A. ’s-Gravendijk, 1c klerk. 1 December 1918: tot le Opzichter A. Erades, controleur.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 613