7 f Distributiepersoneel. f Totaal 228 personen. 1918 kwamen 15 12 personen. n Ontslagen. Van 1 Januari tot ultimo December 1918 12 werklieden, waarvan: 6 wegens onordelijk gedrag en 6 wegens diefstal. 2 Naaisters 76 Werksters 4 Gamellen waschsters 1 Jongmaatje 3 Jongmaatjes 1 Jongmaatje 8 129 79 Recapitulatie. Directie en Administratie Toezicht en Controle Machinekamer- en Keukenpersoneel Distributiepersoneel Straffen. Nm 1 Januari tot ultimo December 1918 werden van het Keuken- en Distributiepersoneel 7 personen gestraft met schorsing, waarvan1 wegens diefstal, 2 wegens herhaalde lijk te laat komen, 1 wegens het thuisbezorgen van voedsel zonder toestemming van de Directie, 1 wegens het zich ongerechtigd begeven in het magazyn, 1 wegens het ver strekken van voedsel zonder inneming van bons, 1 wegens het onrechtmatig uitscheuren van bons. Ongevallen. Van 1 Januari tot ultimo December ongevallen voor. De getroffenen konden in totaal gedurende 221 dagen hunne werkzaamheden niet verrichten. Door de Rijksverzekeringsbank werd een totaal bedrag van f 211,805 aan ons terugbetaald. Per week. f 11 - 8,25 - 6,25 Per uur. 0,31 0,31 0,31 Per keer. 1,10 3,- 1,50 0,65 31 Verkoopsters, ieder 5 (bezorgdienst), ieder 5 Assistentverkoopsters (bezorgdienst), ieder 38 Schepsters, ieder VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE CENTRALE KEUKEN. 16®

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 614