12 De Directeur, H. v. Tongeren. ’s-Gravenhage, 9 April 1919. van ritueel-voedsel. Ook naar dit voedsel bleek de vraag niet zeer groot, zoodat reeds dit jaar stappen werden gedaan om tot opheffing van de ritueele keuken over te gaan. De besprekingen omtrent deze aangelegenheid waren op 31 De cember nog niet geëindigd. De hoedanigheid van het voedsel liet over het algemeen niets te wenschen over. Proeven werden genomen om door toevoeging van kruiden den smaak van het voedsel te ver hoogen, welke proeven gunstige resultaten hebben gehad. In de wijze van distribueering werd geen verandering gebracht. Slechts het aantal distributielokalen werd in den loop van het jaar met enkele uitgebreid. Voor de uitoefening van eene regelmatige controle op het personeel in de distributielokalen werd een ambtenaar aangewezen. 16® VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE CENTRALE KEUKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 619