1 H I I f 306 133 3 096 589 26 251 10 120 197 0,131 0,135 I dagen. 293 263 290 727 327 767 89 431 63 417 1 391 967 90 619 i 78 964 i if 406 75-1, 3 542, 7 972 347 318 1 075 1 240 545 173 129 443 284 221 16,18 61,25 119,50 103,08 28 3 1 178 053 7 158 42 009 57 138 100 668 149 551 20.452 81 970 35*) 27 34*) 11 11 44 13 8*) 344,42 121,10 108,01 s 623,91» 110,53 5 105,405 166,235 55,31 5 f 8 903 3579 10 502 8 163 20 134 10 682 5 113 8 197 7 576 9 600 9 838 8 632 10 554 7 848 4 198 8 379 10 768 9 640 8130 5 765 8 908 6 971 9 871 18 19 VERSLAG VAN 1) GEWOON EN VEGETAKISIWreid. RITUEEL BEREID. M EN S. j per dag. f 20 4 072 204 0,144 3 316 105 38,455 0,122 1 472 472 86,42 0,183 0,131 10120*1' 406 75-1,! 3 096 589 133 306 26 251 Totaal 197 f 0,135 1 f 410 29' 0.1314 10 205 3 122 840 306 Totaal verkoopdagen zijn dagen begrepen, waarop nog een Totaal aantal verkochte porties. 2 418 903 887 2 843 663 Kostprijs per portie aan voedings middelen. 0,102 0,123 0,116 0,098 0,134 0,102 I Aantal verkoop- Bedrag aan voedings middelen. de gemeentelijke centrale keuken. 1 6® ERSTREKTE MENU’S. Bedrag aan voedings middelen. 37 555,1 42 458. 42 707,1 8 304,1 8 006, 47 951, 11046, 9 671, 154 113 109 816,105 42,805 36,79 0,142 0,134 0,122 0,219 0,167 0,122 0,166 0,151 0,116 RECAPITULATIE. Gewoon en vegetarisch bereid Ritueel bereid 0,144 0,153 0,173 0,148 0,119 0,115 0,126 0.123 0,145 0,127 0,115 0,15 0,152 0.182 0,154 133 370 791 886 133 123 113 127 0,128 0,146 0,13 0,093 0,126 0,122 0,122 0,122 53 031 259 189 157 411 146 751 168 865 31 394 16 794 25 580.51 1 093,7! 7 270.9! 8 469.21 11 9G2.6: 17 171.7 2 576.6 10 072.5 7 703,9 32 937.7 18 090.1 22 084.! 25 7 34-! 5 717.: 2 58’,: 11 5 1 3 7 7 14 7 2 10 3 285 116 318 20*) 2 4*) 5 14*) 4 10*) 7*) 27 16*) 17*) 16*) 4 4*) I Ge- middelde verkoop lostprjjs per portie aan (i voed inga- middelen. Totaal aantal verkochte porties. In deze is verstrekt. 586,64 5 en uien Ij Aantal 1 verkoop dagen. ander n> Aardappelen met andijvie Aardappelen met appelen Aardappelen met bloemkool Aardappelen met boerenkool Aardappelen met capucijners Aardappelen met gele kool. Aardappelen met hachee. Aardappelen met koolrapen Aardappelen met kroten Aardappelen met peen Aardappelen met roode kool Aardappelen met snijboonen Aardappelen met spinazie Aardappelen met spitskool Aardappelen met stoofsla Aardappelen met tuinboonen Aardappelen met zuurkool Bruine boonensoep Erwtensoep Gort met karnemelk Gort met zoete of gecond. melk Groentesoep Havermout Rjjst met melk 3 542,17 5 f 1 ÖD verslag van de gemeentelijke centrale keuken. VI. 0 VERZICHT VA N Ge- middelde I verkoop I j per dag. j

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 626