<1 21 VIII. Opbrengst Warm water” in 1918. Aantal Eenheid s- MAANDEN. Bedrag. prijs. emmers. Januari f 0,03 f 8,70 290 Februari 202 0.03 6,06 Maart 177 0,03 5,31 April 166 4,98 0,03 Totaal f 0,03 f 25,05 835 Op 22 April 1918 is de verkoop van warm water gestaakt. De Administrateur-Boekh ouder, H A. F. Könings. ’s-Gravenhage, 9 April 1919. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE CENTRALE KEUKEN. 16®

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 628