I 1°. gekocht: van C. van der Zwan Jzn., bet perceel Zeilstraat van N. M. den Heij er, het perceel Zeilstraat No. 10, kadaster Sectie A F, No. 987, groot 40 c.A., tegen betaling van een schadeloosstelling van f 3000, s o r t e n, een erf nabij de Muzenstraat, groot 1 A., 36 c.A., kadaster Sectie G, No. 267, gedeeltelijk, tegen beta ling van een schadeloosstelling van f 2040, van J. G. R. Scheublin, eene poort aan de Ger- brandstraat, kadaster Sectie I, No. 263, groot 17 c.A., te gen betaling van eene schadeloosstelling van f 300, Ten behoeve van den aanleg van den verkeersweg Prins- WillemstraatBadhuiskade, werden de volgende onroerende goederen 2°. onteigend van J. H o o g e n r a a d, het perceel Marcelisstraat No. 60, kadaster Sectie A F, No. 1512, groot 1 A., 55 c.A., tegen betaling van eene schadeloosstelling van f 22.975,99; Ten behoeve van den aanleg van den verkeersweg Prinse- grachtElandstraat, werd het volgende onroerende goed onteigend van de h a n d e 1 s v e n n o o t s c h ap onder de firma Gebroeders Eyffinger, e.a., het perceel Westeinde Nos. 5/5a, kadaster Sectie C, No. 5285, groot 4 A., 74 c.A., tegen betaling van een schadeloosstelling van f 87.763,10; van P. J. K n o e s t e r, lo. de huizen met erven aan de Marcelisstraat Nos. 29, 31, 33 en 35, kadaster Sectie A G, Nos. 507, 508, 509 en 510, te zamen groot 80 c.A., 2o. het huis met plaatsje aan de Marcelisstraat No. 37, kadaster Sectie A G, No. 511, groot 51 c.A., een en ander voor f 6500, 60

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 62