f 26 SPECIFICATIE DER BEDRUFSREKENING. II. Bedrag. LASTEN. Art. I. n n r> •n II. a. 48.067,19 III. r> n n f 16.419.91 4.664,31 8.032,85 2.841,3' 733,77 1.843,26 880,48 s 608,68 35,60 112,— c. d e. f 23.804.985 16.623,72 5.727,84 1.034,06 26.26 319,60 11,81 519,21 1 6® VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE CENTRALE KEUKEN. Exploitatiekosten. a. Salarissen b. Arbeidsloonen Voedingsmiddelen Vervoerkosten voedingsmiddelen Brandstoffen f. Duinwater g. Electrisch licht en drijfkracht h. Schoonhouden, huishoudelijke benoodigdheden en onkosten i. Huur koelruimten Diversen 510.094,44 s f 3.205,38 69.335,61s I 410.297,11s 2.120,21 18.555.52 s 1.817,37 s 1.430,80 Onderhou dskosten a. Gebouw b. Diverse inrichtingen en machines c. Losse inventaris en gereedschappen d. Inventaris in de distributielokalen e. Vervoerketels f. Meubilair g. Bezorgwagens Distributiekosten Salarissen en loonen b. Vervoerkosten c. Vervoerkosten en loonen „Bezorgdienst” d. Vergoeding schoonhouden der distributielokalen e. Verlichting der distributielokalen f. Vergoeding tramkosten g. Advertentiek osten h. Diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 631