fl i f h 8 j 27 Bedrag. LASTEN. Art. IV. v> •n n n f 4.661,48 VIL c. n n r> v n n n V. VI. 5.455,71 439,57 323,— 220,71 249,20 99,93 1.261,79 137,84 362,73 1.033,79 804,06 478,32 100,06 2.185,17 887,25 405.22 1.586,07 f 16.030,42 I 8 7 8 8 8 15 8 20 10 10 20 20 100 50 10 50 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE CENTRALE KEUKEN. 16® f 11.002,005 3.301,805 734,09 5 1.555,39 1.177,20s 8.743.44 243,93 s 3.828,30 s 65,95 810,26 s f 31.462,39 s f 5.261,12 Algemeene onkosten. a. Salarissen b. Duurtebjjslag „Ambtenaren” c. Duurtebjjslag „Werklieden” d. ZiekengeldI e. VerlofgeldI f. Bureaukosten, drukwerk en kantoorbehoeften i g. Telephoon h. DienstkleedingI i. Kosten Ongevallenwet 1901 j. Diversen Rente van kasgeld Renten. 4 van geleend kapitaal ad 116.536,95 gedurende een jaar Afschrijving. a. Keukengebouw b. Ketels met toebehooren Stoom- en condensleidingen d. Waterleiding e. Verwarmingsinstallatie f. Verlichtings- en krachtinstallatie. g. Hulpmachines h. Motoren i. Spoelbakken en kranen j. Kookpotten en fornuizen k. Transportbaan l. Losse inventaris en gereedschappen m. Inventaris in de distributielokalen n. Vervoerketels o. Hoezen voor vervoerketels p. Meubilair q. Oprichtingskosten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 632