Inrichtingskosten 29 UITBREIDING IN 1918. III. OMSCHRIJVING. Totaal. f 5.872,29 n n n n r n n n 2.620,77 n n n n gereed en 5.225,03 246,44 5.471,47 •n D de distributie 519,81 519,81 i 222,34s 222,34s n f 67.075,64 f 125.648,26s f 192.723,90s 4.638,50 5.823,47 27 482,45 1.774,50 3.812,50 3.084,77s 3.078,26 2.070,47 433,30 48,50 368,67 27.482,45 1 774,50 3.812,50 3.084,77s f 61.457,25s 10.912,61s 257,30s f 67.329,54s 10.912,61s 257,30s 7.927,43s 26.588,26 863,30s 3.268,84 4.684,18s 11.768,13 571,46s 121,37s 5.601,62s 7.494,13s 26.539,76 I 494,63s j 3.268,84 I 1.605,92s 9 697,66 571,46s 121,37s 2.980,85s 4.638,50 5.823,47 I Betaaid door de Gem. Centrale Keuken. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE CENTRALE KEUKEN. 16® Betaald door de Gemeente I ’s-Gravenhage. Gebouwen. Keukengebouw,Cartesiusstraat” Bergloods „Gaslaan” Eethuis „Turfmarkt” Diverse inrichtingen en machines. Ketels met toebehooren I Stoom- en condensleidingen. Waterleiding I Verwarmingsiustallatie. I Verlichtings-en kraehtinstallatie i I ITulpmachinesi I Motoren I Spoelbakken en kranen Kookpotten en fornuizen I Transportbaan I l'ompinstallatie Weegbrug {Diverse losse inventaris goederen. I Vervoerketels i Hoezen voor vervoerketels bezorg wagens I Meubilair I Losse inventaris I schapppeu I Inventaris in I lokalen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 634