L 7 408.40 - p - VERLIES Zuiver verlies 294.260,41 294.260,41 „Afgehaald bereid voedsel”. V. EXPLOITATIEREKENING 62.765,83 n n \f 291.284,63 en \f 578.136,6 578.136,64 „Thuisbezorgd bereid voedsel”. VI. EXPLOITATIEREKENING \f 32.889,05 en 1.645.3 7.408,40 r> \f 40.297/ 40.297,45 286.852,01 De Administrateur-Boekhouder, H. A F. Könings. f 287.476,80 395,20 3.412,63 de Productierekening \f 515.370,7d Distributierekening „Af- i 31 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE CENTRALE KEUKEN. 16® pN WINST 1918. Ipbrengst „Thuisbezorgd bereid voedsel” adeelig saldo, overgebracht naar de Verlies- Winstrekening 294.260,41 30 16® VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE CENTRALE KEUKEN. IV. Nadeelig saldo, overgebracht naar de Verlies- Winstrekening Opbrengst „Afgehaald bereid voedsel”. Gewoon bereid Vegetarisch bereid jiiituëel bereid Saldo, overgebracht van n n n gehaald bereid voedsel” 286.852,01 Saldo, overgebracht van de Exploitatierekening. „Afgehaald bereid voedsel” „Thuisbezorgd bereid voedsel” Saldo, overgebracht van de Productierekening 38.652.1 Distributierekening„Thuis- bezorgd bereid voedsel”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 635