Gemeente ’s-Gravenhage (Kapitaalrekening) 37 Boekwaarde. SCHULDEN. BEZITTINGEN. f 136 497,984 10.197,82 f 293.230,43® 109.637,11 9.986,57 119.623,68 46.111,03 5.163,73 n 984,3H 2.410,18 Oprichtingskosten Idem 320.988,73® jf 27.758,30 293.230,43 134,54® 86.269,6( Diverse voorraden 1.589,63 Geld en Geldswaarden. 100,57® 9.120,81 Gereserveerde onkosten. 42,8.1 Telephoon (vooruitbetaald). Vorderingen. 41.056,01 Gemeente ’s-Gravenhage 5.466,46® Debiteuren Saldo verlies 1918 f 730.900,75 \f 146.695,80® Aanschaffing»-1 waarde. Afge schreven. in kasgeld) l’ensioenbureau (Duurtebyslag 1918) Crediteuren De Administrateur-Boekhouder, H. A. F. Könings. 51.274,76® 3.394,48® 870,87®I 8.250,— I 1.000,— 454,12 345.000,— 4.439,47® 75.976,29 1.000,— 9.429,80 Kas Kas onder den Gemeenteontvanger (waarborgsommen) Salarissen en loonen (nog te betalen) Duurtebyslag (nog te betalen) Vooruitbetaald bereid voedsel Vooruitbetaald bezorgloon van bereid voedsel Gebouwen Diverse inrichtingen en ma- I chines Diverse losse inventarisgoe deren 47.976,5 294.260,4 730.900,7: VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE CENTRALE KEÜKEN. 16® idem (waarborgsommen) Duurtebyslag (te restit. door de werklieden) Idem (Voorschot ter voorziening Door de bijdrage van het Koninklijk Nationaal Steuncomité ad f 103.625,10 heeft het werkelijk verlies over 1918 f 190.635,31 bedragen. 36 1 6® VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE CENTRALE KEUKEN. XI. BALANS PElfi DECEMBER 1918.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 638