fj r f f \L f f fl fl n 87521 \f t PER 31 DECEMBER 1918. ONDERDEELEN. Boekwaarde. ONDERDEELEN. „Cartesius- f 10.197.82 (in n i f 86.269,60 rna- n 9.986,57 791 51 7.160,3! 702,70 7.863,09 fl n a 981.3' 2.410,18 Oprichtingskosten I Boekwaarde. n 144,91 5.163,73 i-020’13 51.274.765 3.394,4851 Afge- schreven. fl n a f 109.637,11] Diverse voorraden Magazjjngoederen Drukwerk en kantoorbehoeften Brandstoffen Dienstkleeding 2.637,36 887,25 f 125.328,06s 10.912,61s 186,93 2.725,94 337,84 568,56 2.233,79 1.737,39 39 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE CENTRALE KEUKEN. 16D 27.03f ,2| 887,2® 3.812,5® 6.345,4® 38 16® VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE CENTRALE KEUKEN. XII. BEKNOPTE INVENTARIS 712,91 604.20 412,86 466,15 8.040,56 4.638,50 5.823,47 f 119.623,68 f 13.494,06 30-021,57 3.209,36 5.917,6? 14.206,975 fl n f 29.667,62 fl fl f 46.111^ 135.525,88s I 10.912,615 257,30s f 136.497,9*’ 1.935,025 i fl Diverse losse inventarisgoe deren. Vervoerketels Hoezen voor vervoerketels. Bezorgwagens Meubilair Losse inventaris en gereed schappen Inventaris in de distribu tielokalen 30.625,77 3.622,22s 6.383,84 1 5.933,3451 20’180,03 I 2.294,445 n J OOK. AOS I 15 939'495 fl Diverse inrichtingen en chines. Ketels met toebehooren Stoom- en condensleidingen Waterleiding Verwarmingsinstallatie Verlichtings- en krachtin- stallatie Hulpmachines Motoren Spoelbakken en kranen Kookpotten en fornuizen Transportbaan Pompinstallatie Weegbrug 1.774.50 3.812,50 7.136,925) n 257,30s f 146.695,805 f 10.197,82 Gebouwen. Keukengebouw straat” Bergloods „Gaslaan” Eethuis „Turfmarkt” aanbouw) Aanschaf fingswaarde. 1 i f 78.664,69® I 3.255,08 703,90 3.645,92 s 5.746,41 17.454,0! 1.956,6! 1.366.4! 13.7O5.7i 6.303,1 4.638,5! 5.823,41

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 639