61 No. 8. kadaster Sectie A No. 986, groot 34 c.A.. tegen be taling van eene schadeloosstelling van f 3300, van M. V a r k e v i s s e r, de perceelen Badhuiskade No. 12 en Zeilstraat No. 16, kadaster Sectie A F, onder scheidenlijk No. 988, groot 3 A., 32 c.A., en No. 991, groot 6 A., 3 c.A., tegen betaling van eene schadeloosstelling van f 57.668,50; van T. Bruin, het perceel Zeilstraat No. 12, kadaster Sectie A F, No. 989, groot 40 c.A., tegen betaling van een schadeloosstelling van f 3050, van K. Pro n k Fzn., het perceel Korendijkstraat No. 92, kadaster Sectie A F, No. 1410, groot 45 c.A., tegen betaling van eene schadeloosstelling van f 3400, van J. v a n d e r T o o r n Mzn., het perceel Badhuis kade Nos. 16b/17/18, kadaster Sectie A F, No. 1401, groot 14 A., 51 c.A., tegen betaling van eene schadeloosstelling van f 43.807.24; van B. van der Z w a n, de perceelen Gondelstraat Nos. 2f en plaatselijk ongenummerd, kadastraal bekend Sectie A F, onderscheidelijk No. 1451, groot 4 A., 61 c.A. van L. K o r v i n g, het perceel Korendijkstraat No. 94, kadaster Sectie A F, No. 1415, groot 45 c.A., tegen beta ling van eene schadeloosstelling van f 3650, van M. Pronk, het perceel Korendijkstraat No. 82, kadaster Sectie A F, No. 1404, groot 39 c.A., tegen be taling van eene schadeloosstelling van f 3000, van de Weduwe W. O v e r d u i n, g e b o r e n K. Roeleveld, het perceel Zeilstraat No. 14, kadaster Sectie A F, No. 990, groot 40 c.A., tegen betaling van eene schadeloosstelling van f 3350, i f 1 L’j van W. Roos, het perceel Korendijkstraat No. 78, kadaster Sectie A F, No. 1406, groot 48 c.A., tegen be taling van eene schadeloosstelling van f 2800.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 63