16» 43 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE CENTRALE KEUKEN. Bedrag. Onderdeden. f De daarbij geconstateerde getallen waren: 672 gamellen, 1950 K.G. suiker, 580 zakken, 3125 K.G. margarine, 26 M. en 63 el wit katoen. Kostprijs der verstrekte porties. In 1918 zijn geleverd 3 122 840 porties. De volgende tabel geeft een overzicht der bestanddeelen van den totaal-kostprijs en van den kostprijs per portie. Kostprijs in centen per portie. 13,14 3,20 1,54 1,01 0,53 0,51 0,15 410 297 99 797 48 067 31 162 16 420 16 030 4 661 Voedingsmiddelen Exploitatiekosten Distributiekosten Algemeene onkosten Onderhoud Afschrijving Ken te Het thuisbezorgen van voedsel heeft gekost f 5 727,845. terwijl daarvoor is ontvangen f 5 366,95. Balans en winstrekening. De verschillende posten der balans zijn vergeleken met de boeken en in orde bevonden. Ten aanzien van eenige dier posten valt op te merken: De waardebepaling der magazijngoederen ad f 78 664,695 Op den kostprijs is meermalen invloed uitgeoefend door incidenteele beslissingen en maatregelen ten aanzien van het personeel. Zoo bedroegen de kosten van nabetaling van verhoogd loon aan het personeel f 7 648,— of per portie 0,24 cent. Volgens ontvangen bericht bedraagt de bijdrage van het Kon. Nat. Steuncomité f 103 625,10 of per portie ruim 33/io cent. Met inbegrip van de bijzondere baten (spoeling, afval en vergoeding voor thuisbezorgen) is de totale kostprijs f618434 of per portie 19,8 cent. Opgemerkt moet worden, dat in dit bedrag voor een flink deel zal worden deelgenomen door het Koninklijk Nationaal Steuncomité.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 642