16E 1 INHOUD. ALGEMEEN OVERZICHT. ADMINISTRATIEF OVERZICHT. 14 38 van schrijving 17 18 30 31 32 34 3 3 7 8 8 9 13 I. Beheer II. Personeel III. Kweekeryterreinen IV. Gebouwen en inrichtingen V. Werktuigen, gereedschappen enz. VI. Beplantingen bij gemeentegebouwen VII. Wandelplaatsen en plantsoenen VIII. Werkverschaffing Opmerkingen van Burgemeester en Wethouders naar aanleiding van de rekening der Plantsoenen. I. Bedrijfsrekening II. Specificatie der bedrijfsrekening III. Verantwoording der buitengewone ontvangsten en uitgaven IV. Uitbreiding in 1918 V. Balans VI. Verkorte inventaris- VII. Overzicht van uitbreiding, onderhoud en af- Bladz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 644