Bij latte 16E A L G E M E E N O V E R Z I C H T. T. Beheer. 11. Personeel. a. Ambtenaren. VERSLAG van den toestand en de exploitatie der Gemeenteplantsoenen over het jaar 1918. Ingevolge de in de Raadsvergadering van 29 Januari 1917 vastgestelde beheersverordening, (Verz. no. 2 van 1917) worden de plantsoenen beheerd door Burgemeester en Wet houders, bijgestaan door eene Commissie. Deze Commissie bestond op 1 Januari 1918 uit deheeren: Mr. J. A. H. Baron van Zuijlen van Njjevelt, J. J. L. Bourdrez, L. W. Sillevis L.Wzn. en Mr. H. J. Nieboer, onder voor zitterschap van den heer J. Jurriaan Kok, Wethouder voor de Plaatselijke Werken en Eigendommen. De heer Mr. J. A. H. Baron van Zuijlen van Nijevelt, die gedurende 31 jaar lid der Commissie was, zag zich door verandering van woonplaats genoopt, met ingang van 10 Juli 1918 ontslag te nemen. In de Raadsvergadering van 3 September werd in deze vacature voorzien door benoeming van den heer C. L. de Koning. Het korps ambtenaren bij den dienst der Gemeente plantsoenen bestond op 31 December 1918 uit:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 645