F 16E !- I 1 f 4000,— 2187,50 1912,50 1400,— 1500,—i 1500,— f 1287,50 1231,25 2) 1118,75 1006,25 2112,50 1212,50 1100,— 750,— 650,- 700,— 600,— 4 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. Jaarwedde. Betrekking. Minimum. ïMaximum. if 950,— f 1400,— 600,— 22 Mutatiën. n 1 1 1 De 2e klerken M. Eggermont en J. H. M. Liineman werden met ingang van 1 Januari 1918 bevorderd tot len klerk, en de schrijvers Ch. J. M. Bulté en J. M. J. de Haan werden op genoemden datum bevorderd tot 2en klerk. De schrijver J. M. G. de Jongh en de le klerk W. B. H. Velthuizen werden resp. aangesteld in vasten dienst op 1 Januari 1918 en 1 Mei 1918. 2000,— 1100,— 650,— i T> Jaarwedde op 31 December 1918. Aan tal. 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 n n I 750,— TOO,-,, f 3000,—if 4000,— 2000,— 2600,— i„ 1600,— 2100,— 1150,- 1500 1150,— 2450,—) 1400,— 1050- 900,— 1150,- 1100,— 1100,— 1100,— l) Met genot van vrije woning, vuur en licht, in verband waarmede de wedde wordt verminderd met 10 der minimum wedde. Z) Benevens vrije woning, vuur en licht, terwijl deze emolumenten zijn toegekend als vergoeding voor het naast de betrekking verrichten van eongiergediensten, de wedde wordt niet verminderd met den in art. 3, 2e lid der Verordening no. 26 van 1915 bedoelden aftrek van 10 der minimum wedde. i Directeur Hoofdopzichter Techn.-opzichter le kl. 1 Techn.-opzichter 2e kl. Opzichter-teekenaar 2e kl. Onderbazen j Onderbaas Onderbaas Onderbaas Boekhouder le kl. le Klerk le Klerken 2e Klerken 2e klerk in tijd, dienst Schrijver Schrijver in tijd, dienst Magazijnbediende. Bode

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 646