L I6E r 6 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOEXEN. Mu tatië n. 85 werklieden 2 3 86 werklieden 50 160 werklieden. Bedrag. Totaal. Gewerkt f 64.521,955|f 155 182,58s f 90.660,63 Totaal Straffen. I en 83 werklieden -4 n 110 werklieden Verdeeling der arbeidsdagen. De volgende tabel geeft een overzicht van de verdeeling enz. van het aantal arbeidsdagen in 1918. In het jaar 1918 moest 32 X een boete lager dan f 0,26 5 X een boete hooger dan f 0,26 worden opgelegd. In Vast perso neel. Vast personeel. Tüdelijk personeel. 16.756 2554 37 1 323| 510 606J 43 26| 38.079 875 1114 2.9801 1.3214 1.759' 260| 46 25.875 119.558 45.433 619| 74^ 1.657 8114 1.1524 2174 194 21.323 Gewoon verlof Buitengew. verlof Op 31 December 1917 waren by de Gemeente- plantsoenen in vasten dienst werkzaam In den loop van het jaar werden op hun verzoek eervol ontslagen Blijft Vast aangesteld werden in den loop van het jaar Zoodat op 31 December 1918 bij de Gemeente- plantsoenen in vasten dienst werkzaam waren Op genoemden datum waren in tijdelyken dienst werkzaam, om na gebleken ge schiktheid vast te worden aangesteld. Totaal Terwijl op dien datum in lossen dienst werkzaam waren Zoodat op 31 December 1918 in het geheel bij de Gemeenteplantsoenen werkzaam waren Militair verlof Verlof op feestd. Ziek Ongeval. Verzuim f 137.071,78 5 3.085,82 394,62 2.656,65 4.801,28 6.272,16 900,265 899,74 145,775,, 1.123,705,, 1,859,09 2.340,82 5,, 140,45 I f 79.059,415 f 58.012,37 2.186,08 I 248,85 1.532,94s; 2.942,19 I 3 931,335 759,815 Aantal dagen. Ttjdelökl per- Totaal, soneel. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 648